אשמח לצרף אותך לרשימת הקשר שלי.

אני מבטיח לא לנדנד, לא להציף במיילים ובטח שלא להעביר את הפרטים שלך.

ותמיד תהיה נתונה לך הזכות להסיר עצמך מהרשימה.
ואני אשתדל שלא לתת לך סיבה לעשות זאת ...