נ י ה ו ל    פ י נ נ ס י  -  נ י ה ו ל    ה כ ס פ י ם    ב ע ס ק
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
שליטה בכספי העסק הינה מרכיב חיוני בהצלחה עסקית.
על-פניו יכול מצבו של עסק להיראות כשפיר - מתקיימת פעילות עסקית שוטפת, כספים מושקעים ביצירת והגדלת הפעילות. אבל בשורה התחתונה לא רואים רווחים.
יש רווחים - כך לפחות אומר רואה-החשבון ובאותה נשימה גם אומר שעל הרווחים הללו יש לשלם מיסים.
מאידך, המינוס בחשבון הבנק גדל, הבעלים נמנעים ממשיכות כספים.  אז איפה לעז... הרווחים הללו ...?
הרווחים לא מגיעים לכדי ביטוי ומימוש בפועל, וזאת בשל היעדר ניהול הפיננסי. הם נבלעים בניהול לא נכון של תזרים המזומנים (אם בכלל מנהלים אותו ...), בתשלום על "חטאי" עבר - הלוואות, ניכיונות וכדומה (תנועות תזרימיות).
לא מעטים הם העסקים שאינם מודעים לכשל בניהול הפיננסי ובסיס המדידה היחידי שלהם, למצבם הפיננסי, הוא הלחץ של הבנק.  אין לחץ - הכול בסדר ...

רבים הם בעלי העסקים שמגלים חוסר נכונות להתעסק עם הנושא הנתפס כמורכב ובעייתי.
לכך מצטפרפת הנחה שגויה: "רואה החשבון שלי כבר עושה את העבודה". אלא שמרבית החשבונאים לא נותנים שירותי חשבונאות ניהולית.
 התוצאה: היעדר שליטה והכרה פיננסית של העסק.
ולא רק זאת. ניהול הכספים של העסק נתפס לרוב כתחום נפרד לחלוטין מהראייה השיווקיות של העסק. לא כך הוא.
ניהול כספים חכם יכול לסייע ולתמוך באסטרטגייה השיווקית של העסק, ולשמש כעוד פן ב-"כרטיס ביקור" שלו:

תמחור
חלפו הימים בהם תמחור (קביעת המחיר) היה נגזרת של העלויות (תמחיר) בתוספת מקדם רווח כלשהו.
כיום מחיר המוצר / השרות נגזר, ראש וראשונה, משקלול על יסודות שיווקיים כגון: מיצוב, אסטרטגיות מחיר (שיווקיות) וקהלי יעד אל מול / בהשוואה למערך המחירים בשוק.
תשלומים וגבייה
מערכת גבייה יעילה אינה עוסקת ברדיפה אחר חייבים וחובות, כי-אם ביכולת לנהל את הגבייה טרם הפכה בעייתית.
ראייה שיווקית ושרות לקוחות מצטיין אינם בהכרח ויתור ו-"התכופפות" בפני הלקוחות. עמידה איתנה על תנאי תשלום ואחת כמה וכמה על עצם התשלום מעבירים מסר ברור לעניין תפיסת העסק את עצמו. ובל נשכח - עסק שבהתנהלותו לא מעריך את עצמו, שלא יצפה שלקוחותיו יעשו כן.
 
סיכומו של דבר. התייחסות העסק לכספים המעורבים בפעילותו מעבירה מסר מאוד ברור ללקוחות, לספקים, לעובדים, לבנקים ועוד.
עסבק שמנהל את כספו ואת ענייניו הפיננסיים כראוי, יזכה להערכה מהסובבים אותו והערכה זו תתורגם לרצון לעבוד עם העסק, לשתף איתו פעולה ולהימנות על לקוחותיו.
 

 
ניהול פיננסי כולל בתוכו נושאים כגון:
   - ניהול תחזית תזרים המזומנים
   - ניהול האשראי והאובליגו הבנקאי והחוץ-בנקאי
   - תמחיר ותמחור
   - תכנון ותקצוב
   - קריאת והבנת הדו"חות הכספיים של העסק


= גם אתם שואלים איך זה שעליכם לשלם מס בגין הרווח אבל באותה עת המינוס גדל?
= גם אתם מתלבטים בעניין קביעת המחיר?
= גם אצלכם אין ניהול תזרים מזומנים עתידי?

נשמח ללוות ולייעץ לכם כיצד להכניס את ניהול הכספים בעסק לתלם, כי אנחנו רוצים לסייע לכם לעשות עסק מצליח!