מ כ י ר ו ת  -   ל מ ק ס ם    א ת    ה י כ ו ל ו ת
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
מערך מכירות יעיל שואף להביא למיקסום יכולות המכירה של העסק ובכך למקסם את ההכנסות, ויותר מכך - את הרווחים שמניב מערך המכירות.

אומנות המכירה עוסקת, במקביל, בשני יסודות השזורים זה בזה ואף תלויים זה בזה על-מנת להביא תוצאות מירביות:
   - ניהול המכירות - ניהול
   - יכולות המכירה - אנשים

ניהול מכירות
תחום העוסק בניתוח מתמיד ועקבי של שלל הנתונים המרכיבים וסובבים את המכירות בעסק.
ניתוח פרטני זה נועד להביא למקסימום את הרווחים (ולא הכנסות ...) של העסק, וזאת באמצעות ניתוח, פילוח וזיהוי נקודות חוזק מחד וחולשה מאידך, בפעילות העסקית.
ניתוח יעיל יאפשר הבנה והסקת מסקנות לעניין המוצרים / השירותים שהעסק מוכר, הלקוחות להם העסק מוכר, אנשי המכירות של העסק, תהליכי מכירה ועוד.
 
יכולות מכירה
להבדיל ממחשבתם של רבים, אנשי מכירות לא 'נולדים עם זה'/
יכולות מכירה הן יכולות נרכשות אותן ניתן ללמד ולהנחיל.

ניסיוננו מלמד אותנו כי ניתן למקסם את יכולותיהם של אנשי המכירות – גם הטובים שבהם, ולהגדיל את תפוקותיהם.
 
חשיבה מכירתית
כל עסק ועל אחת כמה וכמה עסק המבוסס על מכירות (ואיזה עסק אינו), חייב לשאוף לכך שמנהליו וכל עובדיו יחשבו מכירות, גם אם תפקידיהם הפורמאליים אינם עוסקים בכך.
עסק שעובדיו מסגלים לעצמם חשיבה מכירתית ימקסם את מיצוי הפוטנציאל שלו.
 
 
חשים שאינכם ממצים את פוטנציאל המכירות של העסק?
מרגישים קושי 'לסגור עסקאות'?
אתם מפסידים מכירות בשל חוסר ניסיון?
יש לכם הרבה לקוחות 'קטנים' (המכירות קטנות, אבל לעיתים הלקוח גדול ואינכם מצליחים למכור לו, והתסכול גדול שבעתיים) שעלות התחזוק שלהם גבוהה?
 
נשמח לבחון עימכם את האפקטיביות של
 מערך המכירות שלכם ולהביא למיצוי
 מקסימאלי של פוטנציאל המכירות שלכם.

אנחנו לא שוכחים ש:
עסק מצליח הוא עסק שמוכר ביעילות
תוך השגת רווח מירבי.