מ י ת ו ג  -  ה ז ה ו ת    ו ה ה ב ט ח ה    ה ע ס ק י ת
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
לא רק הגודל קובע - מיתוג עסקים קטנים ובינוניים

תחרות הולכת ומחריפה וצרכן מתוחכם, בררן ומבין יותר, יוצרים צורך בשיווק מתוחכם. 
דרך יעילה להביא להצלחתם של מאמצי השיווק ולבולטות בשוק תחרותי, היא באמצעות מיתוג העסק.

מותג אינו רק שם מסוגנן, לוגו או עיצוב.  מותג הוא הבטחה לצרכן.
הבטחה כי בכל עת יקבל את אותו אוסף ייחודי של תכונות, תועלות ושירותים.
מותג הינו ערובה לאיכות.
מותג הינו תפיסת הלקוח את העסק/המוצר.
עסק הופך למותג רק כאשר הלקוח חושב אותו לכזה!
מיתוג יוצר יתרונות לעסקים קטנים ובינוניים.
הגברת המודעות לעסק והסיכוי שהלקוחות יזכרו אותו ויתנו אמון וביטחון בעסק ומוצריו/שירותיו.
מותג בונה נאמנות לקוחות, מקנה מוניטין, ומאפשר גם את מתיחת המותג - הוספת קווי מוצרים/שירותים סינרגטיים תחת כנפיו.
בתהליך המיתוג אין ממציאים את העסק מחדש. נהפוך הוא, הקיים הוא הבסיס.
המיתוג צריך לשקף את אופיו האמיתי של העסק.

תהליך מיתוג מתחיל במענה לשאלות שהן הבסיס בהגדרת העסק כמותג:
   - מה עושה העסק?
   - מיהו קהל היעד?
   - מה התועלת החשובה ביותר שהעסק מציע לקהל היעד?
   - ממה נובעת התועלת הזו?

מיתוג העסק בנוי על התשובה לשאלה הפשוטה למדי: "למה שהלקוח ירכוש אצלי ...?"
לכאורה התשובה פשוטה. לא כך היא. תשובות טריוויאליות אינן הפתרון.
תשתית למיתוג וכאמצעי להתמודדות מול התחרות, יש צורך ליצור בידול - זהות ייחודית לעסק, המבדלת אותו באופן ברור ומובחן ממתחריו.

להגדרת מותג רצוי שיתלוו אמצעים ויזואליים ומוחשיים, אשר יחזקו את המודעות לו, ההיכרות עימו והזיהוי שלו: לוגו, צבעים ופונטים מאפיינים ועקביים. אפשרית גם סיסמה קצרה וקולעת המעבירה את הבידול, היתרון או הערך המרכזי של העסק.

שמירה על המותג דורשת, רציפות בשימוש במסר שעומד מאחוריו ובאמצעים הויזואליים המאפיינים אותו. בביטוי מתמיד ועקבי שמקבל המיתוג בהיבטים התפעוליים של העסק. בהטמעה פנים-ארגונית המוודאת שכל עובדי העסק מכירים את ערכי המותג ופועלים לפיהם. ועיקרה בקיום ההבטחה, העומדת בבסיס המותג, לאורך כל הדרך.
יש לזכור, מיתוג, הינו תהליך שאורך זמן ודורש מחויבות מתמדת מצד העסק, בעליו ועובדיו.