י ז מ ו ת    ו ה ק מ ת    ע ס ק
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
רבים הם הרוצים להיות בעלי עסק - להיות "עצמאים".
אצל חלקם מדובר בשאיפה המקננת  אצלם מאז שהם זוכרים את עצמם, בעוד שאצל אחרים זו תחילתה של קריירה שנייה.
לעיתים הרצון מתבסס על חלום לא-מגובש או להבדיל על רעיון כללי.
 
הדרך למימוש והקמת העסק אינה קלה. היא רצופה נושאים ושאלות שיש לבחון ולהתמודד איתם, על-מנת לנסות ולמנוע את הסיכון שביזמות - אי-ההצלחה, שמחירה עלול לעיתים להיות כבד, ולא רק מהבחינה הכלכלית.
 
טרם ניגשים להקמת העסק, יש לבחון את הרעיון העומד בבסיסו.
לא כל רעיון, ואפילו הוא נראה טוב הוא רעיון עסקי טוב.
יש מרחק לא-קטן בין רעיון עסקי ל-רעיון עסקי טוב - כזה שמייצר הכנסות ורווחים.

רק לאחר בחינתו הראשונית של הרעיון, ובמידה ועל-פניו הוכח כי יש בידי היזמים רעיון עסקי בעל פוטנציאל, ניתן לעבור לשלב החשיבה והתכנון השיווקיים, לתת את הדעת למערך המכירות הנדרש ולאסוף את הנתונים הרלוונטיים.

במסגרת הבחינה האם מדובר ברעיון עסקי טוב, תבוצע גם בדיקת ייתכנות וחישוב נקודת האיזון, במסגרת תיעשה הערכה של היקף הפעילות בו כבר לא תידרש הזרמת כספים לעסק, הסבירות והיכולת להגיע להיקף הפעילות המדובר, משך הזמן הנדרש והמשאבים הנדרשים לשם כך.

לאחר מכן, אם הוכחה ייתכנות העסק, יגיע תורו של השלב שמאפשר מחד לבחון את העסק בחינה כלכלית מעמיקה ומאידך לייצר תשתית לתוכנית עבודה ותקציב הפעילות - התוכנית הפיננסית.
זו תרכז את כול ה-"מספרים" הכרוכים בהקמת העסק - השקעה ראשונית נדרשת, ובפעילותו השוטפת -  תחזיות ההכנסות וההוצאות.
תחזיות אלו יאפשרו את בנייתן של תחזית הרווח והפסד ואת גזירתה של תחזית תזרים המזומנים.
תחזית הרווח והפסד תלמד ותציב בפני היזם יעדים ביצוע ברורים ותחזית תזרים המזומנים תלמד, בין היתר, על צורכי המימון - השקעות ו/או אשראי להן נדרש העסק, ועל היכולת והמועדים למימוש רווחי העסק.
וכך, לאחר שנתברר האם אכן קיים שוק למוצרים (או שירותים) שמבקש למכור העסק, כי העסק ירוויח וכי תחזית התזרים הינה חיובית, אפשר יהיה לעבור ולתכנן את שלבי ההקמה של העסק.
זו נקודת הזמן בה יהיה נכון להחליט על צורת ההתאגדות - עוסק מורשה או חברה בע"מ, לברר באם העסק הינו בין אותם עסקים הנדרשים לרישיון עסק ולהיתרים אחרים ולגייס את אנשי המקצוע הנדרשים (עורך-דין, רואה-חשבון) ולבצע את הפרוצדורות הנדרשות.

ואז ... יאללה לעבודה.
עכשיו מתחיל החלק החשוב באמת - השלב בו יש להפוך את המילים והמספרים למציאות.
שלב התכנון, קשה ככל שיהיה הינו שלב "סקסי" - ההרגשה מרוממת - "אנחנו הולכים להיות בעליו של עסק", השמיים הם הגבול והפוטנציאל מבטיח.
לכן גם לא מעט יזמים חווים קושי לא קטן בהתנעה בפועל של העסק - במעבר בין שלבי התכנון המרגשים לשלב היישום בפועל - שלב במסגרתו יש לבצע פעילות שוטפת - לא תמיד מעניינת, לא תמיד מרגשת. שלב שבו יש לבצע פעילויות שיווק לצד תהליכי מכירה - עולם בו לא תמיד מרגישים היזמים בנוח. שלב שבו יש לבוא במגע עם הבנק, הספקים, הלקוחות והרשויות. בקיצור לא מלקקים דבש.

אבל ... אין תחושה נעימה ומספקת כמו הקמתו והובלתו של עסק להצלחה.
רבים הם בעלי העסקים שיאמרו לכם שהרווחים הכספיים אינם הסיפוק שהם חוו מהקמתו של עסק.
ההצלחה והיכולת לומר: "עשיתי את זה", הם, אצל יזמים רבים, תמורה הרבה יותר חשובה ומספקת.


אם אתם מבקשים להקים עסק, אם יש לכם רעיון לעסק או עדיין רק חלום, נשמח לסייע לכם ולהעמיד את ניסיוננו הרב בתחום.

יורם אורגד, כמי שזכה לפגוש ולייעץ לכ-600 יזמים מדי שנה בחמש השנים האחרונות. הרצה בפני מאות יזמים נוספים בכל פורום אפשרי, משמש כיועץ לגופים וארגונים שעניינם קידום ופיתוח יזמות, מכיר את עולם היזמות לפניי ולפנים.

נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו הרב, את ההיכרות המעמיקה שלנו עם התהליכים ועם ההתמודדות האישית עם הקמתו של עסק.
פשוט כי אנו יכולים לסייע לכם להקים עסק מצליח!