שיווק  - המפתח להצלחת העסק
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

השיווק הוא חוד החנית בהתמודדות העסקית, הקטר המוביל ומתווה את מדיניות והתנהלות העסק.
בתנאי השוק הנוכחיים והתחרות העזה על ליבו של הלקוח, כל עסק המבקש להצליח חייב בחשיבה שיווקית ממוקדת לצד יעדים מוגדרים ומטרות ברורות - כל אלה מתורגמים לתוכנית פעולה מתאימה, היא תוכנית השיווק.
הניתוח והתכנון השיווקי, הינם תהליכים מסודרים - לוגיים, אשר כל עסק – יהיה גודלו אשר יהיה, חייבים לבצעם, שכן הם המפתח לשיפור יכולות העסק להתמודד בשוק תחרותי, להגדיל את חוג לקוחותיו ובהתאם את היקפי הפעילות שלו.
חשיבה שיווקית, תכנון ויישום, הם ההבדל בין עוד עסק לעסק מצליח! מה אתם רוצים להיות?

  ניהול פיננסי - ניהול הכספים בעסק
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
שליטה בכספי העסק הינה מרכיב חיוני בהישרדות ובהצלחה העסקית.
הדרך להשגת יעדים עסקיים לאורך זמן וביעילות, דורשת  תכנון וניהול פיננסי.
תכנון וניהול של מקורות המימון, הקפדה על תזרימי המזומנים, תמחיר ובקרת עלויות, הם מרכיבים מהותיים במיקסום הרווחים העסקיים ובהצלחה.
ניהול כספים מושכל יכול גם לסייע ולתמוך באסטרטגייה השיווקית של העסק. יתרה מזאת, עסק שמנהל את כספיו ואת ענייניו הפיננסיים כראוי, יזכה לשיתוף-פעולה של גורמים עסקיים כגון: הבנקים וספקים, ובכך ישפר את סיכויי ההצלחה שלו.
להרחבה ופרטים
 
ניהול תזרים המזומנים - המפתח להישרדות עסקית
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הכלים החשובים ביותר לניהולו של עסק, והוא הערובה ליציבותו וצמיחתו של העסק.
ניהול לקוי של תזרים המזומנים או היעדרו, מונע גם מעסקים מרוויחים לתרגם את רווחיהם (החשבונאיים) ליתרות זכות בבנק.
עסקים רבים המצויים במצוקה תזרימית, מסכנים את יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות, שלא לדבר על חוסר יכולתם לתכנן ולממן השקעות ופיתוח העסק.
ניהול תחזית תזרים מזומנים משול לשליטה בדוושת הגז והבלמים של העסק - האם לרגע חשבתם לוותר על אלו ברכב שלכם ...
להרחבה ופרטים
מכירות - למקסם את ההכנסות
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
מערך מכירות יעיל שואף להביא למיקסום יכולות המכירה של העסק ובכך למקסם את ההכנסות, ויותר מכך - את הרווחים שמניב מערך המכירות.
אומנות המכירה עוסקת, במקביל, בשני יסודות השזורים זה בזה ואף תלויים זה בזה על-מנת להביא תוצאות מירביות: ניהול ואנשים.
להרחבה ופרטים
יזמות והקמת עסק
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
הדרך להקמת העסק אינה קלה. היא רצופה נושאים ושאלות שיש להתמודד איתם, על-מנת למזער את הסיכון לאי-הצלחה, שמחירה עלול לעיתים להיות כבד.
טרם הקמת העסק, יש לבחון את הרעיון העומד בבסיסו. לא כל רעיון הוא רעיון עסקי טוב - כזה היכול לייצר הכנסות ובעיקר רווחים.
אם נתברר כי הרעיון עסקי הוא בעל פוטנציאל, תתבצע בדיקת הייתכנות, שלאחריה תגובשנה התוכנית העסקית ובמסגרתה התחזיות הפיננסיות, אשר תאפשרנה גם להגדיר את צורכי ההשקעה והמימון.
מבחנו של היזם מגיע במעבר משלב התכנון ליישום, לביצוע בפועל ובעשייה היומיומית, אשר טומנת בחובה גם התמודדות וקשיים, לצד תחושת מימוש וסיפוק. אין תחושה נעימה ומספקת כמו הקמתו והובלתו של עסק להצלחה והיכולת לומר: "עשיתי את זה!"
להרחבה ופרטים