נ י ה ו ל    ת ז ר י ם    ה מ ז ו מ נ י ם  -  ס ו ד    ה ה י ש ר ד ו ת    ה ע ס ק י ת
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
בעלי העסקים רבים מוצאים עצמם בסיטואציה שניתן היה לכנותה מצחיקה אלמלא בהיבט העסקי ואפילו האישי של בעל העסק היא אינה אלא עצובה - רואה החשבון שלהם אומר להם שהעסק מרוויח (ובאותה נשימה כי עליהם לשלם את המיסים בגין הרווחים האלה ...). מצד שני 'המינוס' בבנק לא ירד ולעיתים אף גדל.

וכך, במקום שייהנו מהרווחים, מרגישים אותם בעלי עסקים, את החנק התזרימי אליו מתלווה לחץ של הבנק 'לסגור את המינוס'.

הבעייה המרכזית, אותה חווים לא מעט עסקים, נעוצה ביכולת לתרגם את הרווח ואת המאמץ הכרוך בהשגתו, לרווח מוחשי - כזה הבא לידי ביטוי ביתרות הבנק.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאותם בעלי עסקים לא השכילו להפוך את הרווח החשבונאי ליתרות זכות תזרימיות - תהליך שעניינו:  ניהול חכם ומושכל של תזרים המזומנים.


תחזית תזרים מזומנים
תוכנית עבודה לטווח קצר ובינוני (שישה עד שמונה חודשים), המסייעת לתכנון וניהול  תנועת הכספים (הצפויה-העתידית) בעסק.
התוכנית מגדירה את התשלומים והתקבולים הצפויים בעסק בתקופה הנדונה, תוך קביעה וחתירה אל עבר מטרה ברורה: יצירתו (ואף גודלו) של עודף תזרימי.


ניהול תחזית תזרים מזומנים
ראשיתו בהחלטה כי מעתה ואילך ייעשה מאמץ לתכנן, לקבוע ולנהל את סדר היום התזרימי מבלי להיגרר אחר הכתבות ואילוצים חיצוניים.
תשלומים ינותבו למועדים הנכונים לעסק מהבחינה התזרימית, גם משמעות הדבר כי יש בכך חריגה (במידת הסביר) מתנאי התשלום, הכל כפוף לתוכנית העבודה התזרימית.
העסק ימנע ממצבים בהם נרשמים שיקים דחויים, ולאחר מכן, ביום-יום, מתקיים מירוץ אחר גביית כספים על מנת שהשקים הללו יכובדו. כל שיק שנרשם הוא במסגרת תוכנית עבודה שנקבעה מראש. כל הוצאה נבחנה אל מול התזרים – מועדה וסכומה.


תחזית תזרים המזומנים והקשר עם הבנק
שיתופו של הבנקאי בתזרים המזומנים.הבנק הוא נדבך חשוב בניהולו של כל עסק, וזאת בשל שהבנק הוא שותף "בכיר" בניהול התזרים המזומנים.
מומלץ לשתף את הבנקאי בתזרים הצפוי בתכנונו ואף לשתף אותו בנקודות החולשה והחוזקה בתזרים, לתאם עמו מסגרות אשראי ופעולות נילוות אחרות – הלוואות וכדומה.

מרבית בעלי העסקים שאינם מנהלים תזרים מזומנים, אינם יודעים מה גובה האשראי לו הם נדרשים, או למעשה זה שעליהם לבקש מן הבנק.
כאשר הם נדרשים להזרמה כספים לעסק או חורגים מן המסגרת המאושרת, הם אינם יודעים לנקוב בצורך מחד אול מול יכולת ותקופת ההחזר מאידך.
הדבר גורם לשחיקה במערכת היחסים בין הלקוח לבנק כיוון שלבנקאי מתחדדת התחושה שהלקוח לא שולט בכספי העסק.
אם נתכנן את צרכי התזרים שלנו, לא נגיע לחיכוך מסוג זה עם הבנק.


יצירת עודף תזרימי
יצירת עודף תזרימי או הקטנת יתרת החובה בבנק משולה לדיאטה. אין קסמים ואי אפשר להקטין את היתרה בבת אחת.
כמו בדיאטה חושב לשמור של איזון נכון, על שמירת מגמת העודף לאורך זמן ובאופן קבוע. יש להשוות כל יום בין התוכנית לבין הביצוע בפועל – דף החשבון.
המפתח להישרדות עסקית
ניהול תזרים המזומנים הוא סוד ההישרדות העסקית!
70% מבין כלל העסקים הקטנים אשר הגיעו לחדלות פרעון או נסגרו, הגיעו למצב זה בגלל היעדר ניהול או תכנון של תזרים המזומנים ולא בשל הפסדים. חלק מאותם עסקים אף הראו רווח בדו"חות הכספיים שלהם, בדיוק באותה עת בה הבנק הגביל את חשבונם ולמעשה בכך נמנעה מהם האפשרות להביא את הרווח החשבונאי לידי ביטוי במציאות התזרימית של העסק.
עסק אינו נסגר בשל הפסדים. עסק נסגר בשל חוסר יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות - תשלום משכורות, פירעון שקים שניתנו, עמידה בהוראות קבע וכדומה.


לסיכום
ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הכלים החשובים ביותר לניהול העסק הקטן והוא הערובה לשרידותו וצמיחתו של העסק.לעיתים קרובות, נדרש כחלק מניהול תהליך מפנה - התייעלות או הבראה, להסדיר את תזרים המזומנים בעסק ולבסס מערכת ניהול ובקרה של תזרים המזומנים העתידי.

רוצים להפוך את הרווחים החשבונאיים לכסף זמין ונזיל?
רוצים להבין כיצד ניתן לשלוט על תזרימי המזומנים בעסק?
רוצים ללמוד כיצד להקטין את המינוס?
נשמח לייעץ לכם וללוות אתכם בהבנת והטמעת התהליכים הנדרשים ולכוון אתכם לשימוש בכלים הנכונים לניהול תחזית תזרים המזומנים.