מעו"ף עסקים - המוקד לעידוד ופיתוח עסקים,הינו גוף ציבורי, שעניינו עידוד, טיפוח ופיתוח עסקים – קיימים כחדשים (יזמויות), מיסודן של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים (ע"ר) ושל עיריית תל אביב-יפו.
מטרתו של המעו"ף היא לטפל ולסייע לעסקים קטנים ובינוניים בנושאים כצמיחת העסקים, פיתוח עסקים, עידוד יזמויות והיוזמה העסקית, יציבות ושרידות עסקים.
המעו"ף פועל בשני פנים: הפן הפרטני - ייעוץ וליווי עסקי מגוון ורב-פנים של עסקים/יזמים. והפן הרחב – פעילויות רבות משתתפים, כגון: קורסים, סדנאות, כנסים פורומים ועוד.
במעו"ף מספר תחומי פעילות ראשיים כגון: מוקד קידום וסיוע לעסקים, מרכז הדרכה, מוקדי ידע מתמחים בתחומי הקמעונאות והמקצועות החופשיים וכן מוקד השקעות.
בין הכלים שמפעיל המעו"ף לטובת בעלי העסקים והיזמים נמצאים כלים כגון: ליווי עסקי - כללי או מתמחה (פיננסי, שיווקי, ארגוני וכו'), ייעוץ לבעלי עסקים, הפנייה לקרנות ומקורות מימון, בניית תוכניות עסקיות, בדיקות התכנות ועוד.
כמו-כן מפעיל המעו"ף מרכז הדרכה רחב היקף – הגדול מסוגו, בו ניתן לתגבר את הידע הכללי בניהול, או לרכוש ידע ספציפי מתמחה בנושאים כגון: ניהול פיננסי, ייבוא, ייצוא, ניהול עסקי מזון, ניהול התקשורת אל מול הבנק וכדומה.