מ ח ו י י ב     ל ה צ ל ח ה
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
אני מחוייב לעשות עסקים מצליחים.  פשוט קצר ולעניין.

אלו אינן סתם מילים או אמירה חסרת-שחר.

הצלחת הלקוחות שלי, משמעה הצלחה שלי.  הצלחת העסק שלכם היא האינטרס שלי.

אני מחוייב להצלחה שלכם ולכן אני קושר אותה להצלחה שלי:

 
מודל תגמול מבוסס הצלחה
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
מודל ההתקשרות והתגמול שלי מבוסס גם על השיפור בשורת הרווח.  השורה התחתונה!
 
הצלחתי אינה נמדדת רק בהגדלת המכירות, או בצמצום ההוצאות, או בכל פרמטר חשוב אחר, אשר לכשעצמו, לא יביא בד"כ לשינוי מהותי בתוצאות הסופיות - בתכל'ס שהינו מהותו של העסק - ליצור רווחים.

הצלחתי והמדד לתועלת שאני מביא לעסק הינה השיפור בשורת הרווח.

כך אני יוצר ומבטיח זהות אינטרסים עם העסק-הלקוח. בעל העסק שהגיע אלי מלכתחיל4ה בשביל שאעזור, אסייע, אכוון ואוביל למפנה עסקי, יודע כי בכך יצרנו זהות אינטרסים בין צורכי ומטרות העסק, למטרות וליעדים שלי.

אין ביטוי טוב יותר להצלחה עסקית מאשר שורת הרווח. ואין ביטוי חזק יותר למחוייבות שלי להביא את העסק להצלחה, מאשר יצירת הקשר והחיבור בין התוצאות העסקיות של העסק לתוצאות העסקיות שלי.אני לא עובד עם כל עסק
¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
מודל ההתקשרות שלי הפך אותי לקפדני בבחירת העסקים אותם אני מלווה ולהם אני מייעץ.

לא, אני לא מחפש רק הצלחות "בטוחות".

כן, אני כן מחפש עסקים בעלי פוטנציאל, שבעליהם ומנהליהם נכונים ומוכנים לתהליך תובעני ומתמשך שתכליתו להביא לשינוי וליצירת עסק מצליח.

חשוב לי לשתף-פעולה עם בעלי עסקים המחוייבים להצלחה גם הם.
מחוייבות שבאה לידי ביטוי לא רק בשאיפות ובהצהרות כי-אם גם במעשים ובהבנה כי יצירת שינוי כרוכה במחוייבות, הקדשת זמן ומשאבים.


עסק מצליח - כמטרה
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯
הצלחה עסקית היא המטרה שלי.
לכן אני מוביל תהליך שמתבצע תוך חתירה מתמדת להצלחה עסקית, במסגרת יעדים מאתגרים ומטרות מוטות-צמיחה.

אני מבטיח כי אעשה את שנדרש על-מנת לעשות את העסק שלכם לעסק מצליח.
והרי יש לנו אינטרס ברור בכך - קשרתי את הצלחתי בהצלחתכם!

03-6395395

מגדל NESS, קרית עתידים, תל אביב

yoram@oryo.biz